ολιγαχώς


ολιγαχώς
ὀλιγαχῶς (Μ)
επίρρ. με λίγους τρόπους.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θ. τής λ. ὀλίγος + ουρανικό πρόσφυμα -αχ- (πρβλ. μοναχώς) + επιρρμ. κατάλ. -ῶς].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.